Μέλι

1) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ »MIDAS» 250gr
2) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΑΠΌ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΑΣΗ »MIDAS» 400gr
3) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ »MIDAS» 250gr
4) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΤΑΧΙΝΙ ΚΑΙ ΚΟΥΒΕΡΤΟΥΡΑ »MIDAS» 400gr
5) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ »MIDAS» 250gr
6) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ »MIDAS» 400gr
7) ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ »MIDAS» 250gr
8) ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ »MIDAS» 400gr
9) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΕΥΛΑΝΗΣ »MIDAS» 250gr
10) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΚΑΝΕΛΑ ΚΕΥΛΑΝΗΣ »MIDAS» 400gr
11) ΡΟΔΟΜΕΛΟ ΜΕ ΧΡΥΣΟ 23Κ »MIDAS» 125gr
12) ΜΕΛΙ ΠΕΥΚΟΥ ΜΕ ΧΡΥΣΟ 23Κ »MIDAS» 125gr
13) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΡΟΔΟΠΕΤΑΛΑ »MIDAS» 125gr
14) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟ 23Κ »MIDAS» 125gr
15) ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ ΜΕ ΚΗΡΗΘΡΑ 400gr